If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. Louis D. Brandeis

 

 

Tagasi üles

Perekond ja pärimine ning tööõigus

Nõustame kliente kõikides perekonna- ja pärimisõigusega ning töösuhetega seotud küsimustes. Aitame mõistliku lahenduse saavutamiseks läbirääkimiste pidamisel, suhtlemisel ametiasutustega ja notariga. Meie advokaatidel on pikaajalised kogemused perekonnaõiguse valdkonnas nii kohtuväliselt kui ka kohtus.

Nõustame ja esindame kliente:

 • vararežiimi valikuga seonduvates küsimustes
 • abieluvaralepingut puudutavates küsimustes
 • lahutuse ja vara jagamise küsimustes, osaleme Teiega koos või Teie asemel läbirääkimistel
 • lapsega suhtluskorra määramise ja hooldusõiguse küsimustes
 • elatise nõuetega seoses
 • Haagi lapseröövi konventsiooni alusel toimuvates vaidlustes ja kõikides piiriülestes vaidlustes

Nõustame töötajaid, tööandjaid ja juhtorgani liikmeid töösuhetega seonduvalt. Koostame vajadusel töölepingu, juhtorgani liikme lepingu ja seonduvad dokumendid ja esindame kliente läbirääkimistel. Samuti esindame kliente nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus. Panustame selle nimel, et ennetada võimalikke vaidlusi.

Abistame Teid alljärgnevas:

 • töö-, kollektiiv- ja materiaalse vastutuse lepingute koostamine
 • töösisekorraeeskirjade ja ametijuhendite koostamine
 • käskkirjade koostamine
 • töölepingu lõpetamisega seotud nõustamine
 • tööjõumaksudega seotud nõustamine
 • töövaidlusega seonduvad läbirääkimised
 • välistööjõu värbamisega seotud küsimused ja seonduvad suhtlused ametiasutustega. Viisaga seotud küsimused (taotlemine ja pikendamine), töötamise registreeringud
 • töövaidluskomisjonis ja kohtus esindamine
 • juhatuse ja nõukogu liikme lepingute koostamine ning nõustamine

Advokaadibüroo advokaadid nõustavad kliente pärimisega seotud küsimustes, sealhulgas testamendi ja pärimislepingu koostamisel, pärimismenetluse läbiviimisel (suhtlus notariga ja teiste pärijatega) ja pärimisega seotud vaidlustes (pärandvara jagamine, testamendi või pärimislepingu vaidlustamine).

Kontaktisikud

Jüri Sirel

Vandeadvokaat / juhtivpartner

Vandeadvokaat Jüri Sirel nõustab kliente eelkõige finants-, äri-, pankroti-, võla- ja haldusõiguse valdkondades.

Jüril on mahukas kogemustepagas klientide esindamisel tsiviil- ja haldusvaidlustes, samuti arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel kõikides kohtuinstantsides.

Lisaks eeltoodule kuulub Jüri tegevusvaldkonda äriühingute õigusalane nõustamine erinevate finantsriskide maandamisel, äriühingute asutamisel ja ümberstruktureerimisel, konkurentsiõiguses, kinnisvaratehingutes, lepingulistes vaidlustes ning kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste kohtusse. Jüri osaleb mitmete mahukate pankrotimenetluste pankrotitoimkondade töös ning esindab nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke nende õiguste kaitsmisel pankrotimenetluse kõikides etappides.

Jüri on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid partner. Ta lõpetas aastal 2001 cum laude Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja võrdleva õiguse alal. Täiendavad teadmised on Jüri omandanud, andes õigusalaseid loenguid ning osaledes erinevatel täiendkoolitustel ja juriidilistes töögruppides.

Jüri on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2002 ja vandeadvokaat alates aastast 2004. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid asutamist on Jüri töötanud juristina ja advokaadina Advokaadibüroos Leppik & Partnerid.

Jüri on Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni esimees.

Võõrkeeltest valdab Jüri inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:

“Riik kaotas mullu kolmandiku kohtuvaidlustest”, 8.7.2008 Ärielu.

“Konkurentsiseaduse vastu eksijaid ootab suur trahv või vabadusekaotus”, 6.11.2007 Ärielu.

“Lepinguline suhe tekib ka telefoni teel kokku leppides”, 28.10.2003 Äripäev.

“Paljud nõuded aeguvad aasta lõpuga”, 30.11.2017 Maaleht. Artikkel

“Varade kantimine uude äriühingusse võlgadest ei vabasta”, 15.02.2018 Maaleht. Artikkel

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.