If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. Louis D. Brandeis

 

 

 

 

_______________

Sirel & Partners Golf Open 2023 by Euronics ⛳️  golfivõistlus toimub 14.-15. juulil Pärnu Bay Golf Links väljakul.

Registreeri SIIN

Tagasi üles

Meeskond

Partnerid

Jüri Sirel

Vandeadvokaat / juhtivpartner

Vandeadvokaat Jüri Sirel nõustab kliente eelkõige finants-, äri-, pankroti-, võla- ja haldusõiguse valdkondades.

Jüril on mahukas kogemustepagas klientide esindamisel tsiviil- ja haldusvaidlustes, samuti arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel kõikides kohtuinstantsides.

Lisaks eeltoodule kuulub Jüri tegevusvaldkonda äriühingute õigusalane nõustamine erinevate finantsriskide maandamisel, äriühingute asutamisel ja ümberstruktureerimisel, konkurentsiõiguses, kinnisvaratehingutes, lepingulistes vaidlustes ning kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste kohtusse. Jüri osaleb mitmete mahukate pankrotimenetluste pankrotitoimkondade töös ning esindab nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke nende õiguste kaitsmisel pankrotimenetluse kõikides etappides.

Jüri on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid partner. Ta lõpetas aastal 2001 cum laude Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja võrdleva õiguse alal. Täiendavad teadmised on Jüri omandanud, andes õigusalaseid loenguid ning osaledes erinevatel täiendkoolitustel ja juriidilistes töögruppides.

Jüri on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2002 ja vandeadvokaat alates aastast 2004. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid asutamist on Jüri töötanud juristina ja advokaadina Advokaadibüroos Leppik & Partnerid.

Jüri on Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni esimees.

Võõrkeeltest valdab Jüri inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:

“Riik kaotas mullu kolmandiku kohtuvaidlustest”, 8.7.2008 Ärielu.

“Konkurentsiseaduse vastu eksijaid ootab suur trahv või vabadusekaotus”, 6.11.2007 Ärielu.

“Lepinguline suhe tekib ka telefoni teel kokku leppides”, 28.10.2003 Äripäev.

“Paljud nõuded aeguvad aasta lõpuga”, 30.11.2017 Maaleht. Artikkel

“Varade kantimine uude äriühingusse võlgadest ei vabasta”, 15.02.2018 Maaleht. Artikkel

Janno Kuusk

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Janno Kuusk nõustab kliente eelkõige võlaõiguse, lepinguõiguse, tööõiguse, väärtpaberiõiguse, pankrotiõiguse ja lennundusõiguse valdkonda kuuluvates küsimustes.

Janno tegeleb eelnimetatud valdkondades erinevate õigusdokumentide koostamise ja analüüsimisega ning esindab kliente lepingueelsetel läbirääkimistel ja kohtuvaidlustes.

Janno nõustab oma igapäevategevuses mitmeid Eesti tuntud tööstus- ja kaubandusettevõtteid nende jooksvates äri- ja võlaõiguslikes küsimustes, sealhulgas ühte Eesti suurimat jaekaubandusettevõtet, Eesti suurimat kange alkoholi tootjat ning ühte Eesti suurimat karastusjookide ja õlletootjat. Janno teenindab samuti mitmeid väliskliente, sealhulgas ühte maailma suurimat kindlustuskontserni.

Janno on lõpetanud aastal 2004 Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ning alates aastast 2005 Eesti Advokatuuri liige. Janno omab vandeadvokaadi kutsetunnistust alates aastast 2008. Enne Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitumist on ta töötanud ühes Eesti suurimas meediaettevõttes ja väärtpaberite alal Hansapangas (praegune ärinimi Swedbank AS).

Võõrkeeltest valdab Janno inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:
“Uus seaduseelnõu aitab tööandjal kohaneda muutuva ettevõtluskliimaga”, 1.4.2008 Ärielu.

Kristel Viru

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Kristel Viru on spetsialiseerinud vaidluste lahendamisele, nõustades kliente põhiliselt tsiviilvaidlustes.

Kristel on esindanud kliente väga keerukates ja mahukates vaidlustes, ta on pühendunud, täpne ja eesmärgile orienteeritud, tema eesmärk on saavutada kliendi heaks parim tulemus. Kristel tegeleb põhiliselt lepinguõigusega, maksejõuetuse valdkonnaga ja ehitusvaidlustega. Samuti esindab Kristel kliente halduskohtus ja haldusmenetluses ning kaitseb klientide huve majanduskuritegudega seotud menetlustes.

Kristel nõustab oma igapäevategevuses mitmeid kliente nende jooksvates äri- ja võlaõiguslikes küsimustes ning tööõigusega seotud küsimustes. Samuti on Kristel esindanud kliente pankrotimenetluse erinevates etappides. Tal on kogemusi perekonnaõiguse valdkonnas seonduvate vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt.

Kristel on alates 2014. aastast Eesti Advokatuuri liige ja alates 2016. aastast vandeadvokaat. Enne advokaadibürooga liitumist töötas Kristel juristina Eesti suurimas omavalitsusüksuses, kus tema töövaldkonnaks olid kohalikud maksud, erinevad ettevõtlustoetused ja muud jooksvad haldusõiguse valdkonnaga seonduvad küsimused.

Võõrkeeltest valdab Kristel väga hästi vene ja inglise keelt.

Vandeadvokaadid

Kristo Kallas

Vandeadvokaat

Vandeadvokaat Kristo Kallas tegutseb peamiselt kinnisvara-, planeerimis- ja ehitusõiguse, haldus- ja lepinguõiguse ning riigihangete valdkonnas. Samuti nõustab ta ettevõtteid nende jooksvates küsimustes.

Kristo liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2014. aastal. Eelnevalt töötas ta juristi ja advokaadina MAQS Law Firm Advokaadibüroos. Veel enne seda oli Kristo pikalt ametis Viimsi Vallavalitsuses, tegutsedes seal 10 aasta jooksul nii juristi kui vallasekretärina, mistõttu tunneb ta hästi omavalitsuste hingeelu.

Aastal 2002 lõpetas Kristo Tartu Ülikooli Õigusinstituudi. Alates aastast 2013 on ta Eesti Advokatuuri liige ning alates aastast 2016 vandeadvokaat.

Võõrkeeltest valdab Kristo inglise keelt.

Publikatsioonid:

“Tee on, aga õigust ei ole”, 28.12.2017 Maaleht. Artikkel

Liis Mäeker

Vandeadvokaat

Vandeadvokaat Liis Mäeker on spetsialiseerunud eraõigusele, nõustades ja esindades kliente nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses eelkõige perekonna- ja  pärimisasjades, täitemenetlus-, pankroti-, lepingu- ning asjaõiguslikes vaidlustes.

Liis töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid alates 2016. aastast.

Liis omandas magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduses 2012. aastal ja alates 2013. aastast on ta Eesti Advokatuuri liige ning vandeadvokaat alates aastast 2017. Perioodil 2012 – 2016 töötas Liis advokaadina Advokaadibüroos Ehasoo & Partnerid.

Liis on Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni liige.

Võõrkeeltest valdab Liis inglise keelt.

Sandra Toots

Vandeadvokaat

Vandeadvokaat Sandra Toots on keskendunud peamiselt äriühingu- ning lepinguõigusele, nõustades kliente ühinguõiguslikes küsimustes ja äriühingu igapäevase juhtimise, osanike vaheliste ning äriühingu ja juhtkonna vaheliste lepingute sõlmimise ning äriühingute asutamise, ühinemise, jagunemise ning likvideerimisega seotud küsimustes. Lisaks eeltoodule abistab Sandra kliente erinevate lepingute koostamisel ja lepingualaste küsimuste lahendamisel.

Sandra on omandanud Tartu Ülikoolis 2012. aastal magistrikraadi õigusteaduses. Aastatel 2013-2015 töötas Sandra advokaadina Advokaadibüroos Lentsius & CASUS ja juristina Advokaadibüroos Lentsius & Talts. Aastatel 2011-2013 oli Sandra jurist Politsei- ja Piirivalveameti Logistikabüroos hanke- ja tehnikakeskuse hankekorraldustalitus osakonnas, kus tema peamised ülesanded olid riigihangete läbiviimine, Politsei- ja Piirivalveameti esindamine vaidlustustes ning ameti nõustamine riigihankeid puudutavates küsimustes. Sandra on olnud praktikal Harju Maakohtus ja Advokaadibüroos Lextal.

Alates aastast 2011 on Sandra Eesti Harjutuskohtu Seltsi liige, alates aastast 2013 Eesti Advokatuuri liige ning alates aastast 2022 vandeadvokaat.

Võõrkeeltest valdab Sandra inglise keelt.

Publikatsioonid:
“Äriregistrist kustutatud äriühingu registrisse ennistamine”, MaksuMaksja, 2014, nr 3.

Anneli Aab

Vandeadvokaat

Vandeadvokaat Anneli Aab on spetsialiseerunud erinevatele tsiviil- ja halduskohtumenetluse vaidluste lahendamisele.

Tsiviilvaldkonnast on Anneli tegelenud põhjalikult intellektuaalomandiõigusega, meedia- ja isikuandmetega seonduvate vaidlustega, aga ka erinevate lepinguõiguslike (eelkõige müügi-, üüri- ja töövõtulepingud) ja lepinguväliste küsimustega. Anneli nõustab kliente vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt.

Halduskohtumenetluses on Annelil põhjalik kogemus nii riigihangetega seonduvates kui ka erinevates planeerimis- ja ehitusloamenetlustega seotud vaidlustes.

Anneli on kohusetundlik ja kliendile pühendunud ning tema eesmärgiks on alati olnud kliendile parima võimaliku lahenduse saavutamine. Anneli tööalast kogemust ja pädevust on tunnustatud ka erinevate õigusturu ülevaateid koostavate rahvusvaheliste väljaannete poolt (LEGAL 500 on tunnustanud Annelit kui uue põlvkonna advokaati ja vaidluste lahendamise valdkonnas kui tõusvat tähte).

Enne Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitumist töötas Anneli aastatel 2012-2022 LEADELL Pilv Advokaadibüroos. Sellele eelnevalt oli Anneli telekomisektoris, nõustades in-house juristina ühte Eesti suurimat telekomiettevõtet (praegune ärinimi Telia Eesti AS).

Anneli on alates 2012. aastast Eesti Advokatuuri liige ning alates 2014. aastast vandeadvokaat. Lisaks kuulub Anneli ka alates 2014. aastast Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni.

Võõrkeeltest valdab Anneli inglise keelt.

Advokaadid

Kristiina Kaarna

Advokaat (liikmesus peatatud)

Advokaat Kristiina Kaarna tegeleb peamiselt riigihangete, krüptoteenuste, rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkondadega. Ta on 2017. a riigihangete seaduse kaasautor ning on lisaks tegutsenud rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab 10 aastat.

Kristiina liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2021. aastal. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiinal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.

Võõrkeeltest valdab Kristiina vene, saksa, inglise ja rootsi keelt.

Juristid

Taavi Hein

Jurist

Jurist Taavi Hein abistab büroo advokaate nende igapäevatöös kõikides õigusvaldkondades.

Taavi liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2022. aastal. Eelnevalt töötas Taavi juristina Tallinna Linnakantseleis ning nõustas linna peamiselt lepinguõiguses ning riigihangetega seotud küsimustes. Lisaks juristi ametile oli Taavi viis kuud stažöör Euroopa Komisjoni õigusteenistuses, Brüsselis, omandades praktilisi teadmisi Euroopa Liidu õigusloomest.  Varasemalt on Taavi täiendanud oma õigusalaseid teadmisi muu hulgas Aarhusi Ülikoolis, peamiselt Euroopa Liidu ning lepinguõiguses.  Lisaks on Taavi õpingute ajal praktiseerinud Justiitsministeeriumis ja mitmetes suuremates advokaadibüroodes.

Taavi omandas 2020. aastal Tartu Ülikooli magistrikraadi õigusteaduse erialal.

Võõrkeeltest valdab Taavi inglise keelt.

 

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Nõunikud

Teddi Rull

Nõunik

Teddi Rull abistab ja nõustab Advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaate peamiselt ettevõtete omandamistel ja koondumistel ning konkurentsi-, äriühingu- ja Euroopa Liidu õigust puudutavates õigusvaldkondades.

Teddi on osalenud Eesti siseriiklike õigusaktide vastavusse viimisel Euroopa Liidu õigusega ning vastavate muudatusettepanekute väljatöötamisel. Ta on mitmel korral nõustanud advokaate Põhjamaade suurimate erakapitalifondide Eestiga seonduvate koondumiste puhul ja aidanud advokaatidel nõustada maailma ühe suurema autotööstuse ja jaemüügi ettevõtteid nendevahelise koondumise läbiviimisel.

Teddi on omandanud magistrikraadi Stockholmi Ülikoolis ning Stockholmi Ülikooli meeskonna liikmena võitnud aastal 2004 esimese koha Euroopa Liidu Õiguse harjutuskohtuvõistlusel Euroopa Kohtus Luxembourgis. Enne Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitumist töötas Teddi rahvusvahelises advokaadibüroos White & Case Brüsselis.

Võõrkeeltest valdab Teddi inglise, vene ja läti keelt.

Turgay Kuleli

Nõunik

Turgay Kuleli nõustab Advokaadibürood Sirel & Partnerid peamiselt Eestis ja/või teistes Balti ja Põhjamaade regiooni riikides äri tegevate või teha soovivate mitte-eestlastest klientide osas.

Turgay’l on kogemusi rahvusvahelise vara ja maksude kavandamise, piiriüleste tehingute, rahvusvaheliste usaldusfondide, eraõiguslike sihtasutuse õiguse, rahvusvahelise ja Türgi kapitaliturgude õiguse ning Türgi õiguse valdkonnas. Ta on avaldanud hulga artikleid sellistes rahvusvahelistes väljaannetes nagu Trusts & Trustees of Oxford University, Global Law Review, The International Legal Comparative Guide, Swiss Private Magazine.

Turgay Kuleli lõpetas 1996. aastal Ankara Ülikooli õigusteaduskonna  ja omab ka MBA ja LLM kraadi. Ta on pälvinud TEP kvalifikatsiooni Society of Trust and Estate Practitioners UK’lt (STEP). Turgay Kuleli on läbinud rea koolitusi ja teste sellistes välismaistes ja kodumaistes asutustes nagu New Yorgi Rahandusinstituut,  Šveitsi Rahandusinstituut, STEP UK, Türgi Kapitalituruamet ja Istanbuli väärtpaberiturg, ning talle on omistatud vastavaid litsentse ja sertifikaate.

Turgay emakeel on türgi keel ja ta valdab professionaalsel tasemel inglise keelt.

Tugipersonal

Catryna Kandla

Assistent

Assistent Catryna Kandla tegeleb büroo administratiivküsimustega ja assisteerib advokaate nende igapäevatöös.

Catryna on lõpetanud 2018. aastal Tallinna Majanduskooli õigusassistendi eriala ning 2021. aastal omandanud bakalaureusekraadi õigusteaduse erialal. Hetkel jätkab Catryna õpinguid Tartu Ülikoolis magistriõppes õigusteaduse eriala.

Catryna töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid assistendina alates 2021. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga liitumist töötas ta assistendina Maria Mägi Advokaadibüroos ja Vladimir Sadekovi Advokaadibüroos.

Võõrkeeltest valdab Catryna inglise keelt.

Stefanie Staritšenkov

Assistent

Assistent Stefanie Staritšenkov tegeleb büroo arvete- ja administratiivküsimustega ning assisteerib advokaate nende igapäevatöös.

Stefanie töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid assistendina alates aastast 2021. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga liitumist töötas Stefanie kohvik Komeedi teenindusjuhina ning hetkel on ta lõpetamas Tallinna Majanduskooli õigusassistendi eriala.

Võõrkeeltest valdab Stefanie inglise keelt.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.