Sirel & Partners Golf Open

by Euronics 2024 ⛳

Tutvu võistlusjuhendiga

Registreeri SIIN 

 

 

 

Tagasi üles

Kriminaal- ja väärteomenetlus

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid osutab õigusabi nii kriminaal- kui ka väärteoasjades. Meie advokaatidel on pikaajalised kogemused klientide esindamisel kohtueelses- ja kohtumenetluses, eelkõige majanduskuritegude valdkonnas. Omame aastatepikkust kogemust erinevates kohtuastmetes, oleme klientide nimel pidanud läbirääkimisi nii uurijate kui prokuröridega menetluse lõpetamise eesmärgil. Esindame kliente suhtlemisel erinevate õiguskaitseorganitega, sh politsei ja prokuratuuriga. Advokaadid omavad pikaajalist kogemust ka kannatanu huvide kaitsmisel süüteomenetluses.

Tihti just majanduskuritegude puhul saab klient teadlikuks võimalikust kahtlustusest üsna ootamatult. Sageli esimese menetlustoimingu sooritamisega. On oluline, et advokaat saaks kliendi huve kaitsta juba kriminaalmenetluse algusetapis. Seetõttu oleme valmis operatiivselt kliendi vajadustele vastavalt reageerima, vajadusel ka sõltumata kellaajast ja kliendi asukohast.

Osutame muu hulgas järgmisi õigusteenuseid:

  • nõustamine võimalike riskide maandamiseks
  • kuriteoteate koostamine kriminaalmenetluse alustamiseks. Vajadusel seonduvate määruste vaidlustamine
  • kaitsmine väärteo- ja kriminaalasjades kohtuvälises menetluses
  • kaitsmine üld- ja lihtmenetlustes
  • kannatanu õiguste kaitse väärteo- ja kriminaalmenetluses, vajadusel tsiviilhagi koostamine
  • vara aresti ja konfiskeerimise vaidlustamine
  • esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumisel

Kontaktisikud

Steven-Hristo Evestus

Vandeadvokaat

Vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus on spetsialiseerunud karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnale ning tööalasest rikkumisest teavitajate kaitsega seotud küsimustele.

Steven-Hristo töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid alates 2023. aastast.

Steven-Hristo lõpetas Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduses 2001. aastal ja alates 2023. aastast on Eesti Advokatuuri liige.

Steven-Hristol on pikk ja sisuline kogemus avalikust sektorist, töötades ca 17 aastat prokuratuuris. Perioodil 2002 – 2018 töötas Steven-Hristo abiprokuröri, ringkonnaprokuröri, eriasjade prokuröri, riigiprokuröri ja juhtiva riigiprokuröri ametikohtadel Põhja Ringkonnaprokuratuuris ja Riigiprokuratuuris. Peamisteks töövaldkondadeks olid ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimine ning kõigis kohtuastmetes riikliku süüdistuse esindamine. Samuti oli 2014-2018 prokuröride eetikanõukogu liikmeks ja esimeheks ning tegeles prokuröri kutse-eetika küsimuste lahendamisega.

Perioodil 2019-2023 tegutses era- ja kolmandas sektoris.

2019-2023 töötas küberturbeettevõtte CybExer Technologies (hiljem RiskSight) korruptsiooni- ja rahapesuvastaste ning andmekaitsealaste e-õppe koolituste sisulooja ning koolitajana.

2019-2023 osales Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Korruptsioonivaba Eesti tegevustes, seda nii juhatuse liikme ja esimehe kui tegevjuhina. Vabaühenduses olid tema ülesanneteks ühingu strateegiate elluviimine, projektides ja huvikaitsetegevustes osalemine ning korruptsioonivastaste ja ärieetika koolituste läbiviimine nii avalikule kui erasektorile. Samuti on aktiivselt osa võtnud tööalasest rikkumisest teavitaja kaitse seaduseelnõu menetlemisega seotud tegevustest ning koolitanud mitmeid organisatsioone vilepuhujate kaitse direktiivi ülevõtmisest tulenevate põhimõtete ja kohustustega. 2023.a võttis osa Korruptsioonivaba Eesti all käivitunud vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse loomisest ning tegutseb käesoleva ajani selle vabatahtliku eksperdina.

Steven-Hristo on avaldanud arvamusartikleid korruptsiooniennetuse ja rahapesu tõkestamise teemadel ning andnud õiguslikke hinnanguid korruptsiooni ja huvide konfliktiga seotud juhtumitele.

Võõrkeeltest valdab Steven inglise ja vene keelt.

Artur Knjazev

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Artur Knjazev on keskendunud peamiselt vaidluste lahendamisele äri- ja ühinguõiguse valdkonnas. Samuti nõustab ta kliente ka karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnas ning lahendanud edukalt ka rahvusvahelise mõõtmega juhtumeid.

Artur liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2023. aastal. Eelnevalt töötas ta Advokaadibüroos COBALT. Advokaaditöö kõrvalt annab ta seminare Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas alates 2016. aastast.

Artur on omandanud Tartu Ülikoolis 2016. aastal magistrikraadi õigusteaduses. Alates aastast 2016 on ta Eesti Advokatuuri liige ning alates 2017. aastast Eesti Noorte Advokaatide Ühingu juhatuse liige.

Võõrkeeltest valdab Artur inglise ja vene keelt.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.