If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. Louis D. Brandeis

Tagasi üles

Kriminaal- ja väärteomenetlus

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid osutab õigusabi nii kriminaal- kui ka väärteoasjades. Meie advokaatidel on pikaajalised kogemused klientide esindamisel kohtueelses- ja kohtumenetluses, eelkõige majanduskuritegude valdkonnas. Omame aastatepikkust kogemust erinevates kohtuastmetes, oleme klientide nimel pidanud läbirääkimisi nii uurijate kui prokuröridega menetluse lõpetamise eesmärgil. Esindame kliente suhtlemisel erinevate õiguskaitseorganitega, sh politsei ja prokuratuuriga. Advokaadid omavad pikaajalist kogemust ka kannatanu huvide kaitsmisel süüteomenetluses.

Tihti just majanduskuritegude puhul saab klient teadlikuks võimalikust kahtlustusest üsna ootamatult. Sageli esimese menetlustoimingu sooritamisega. On oluline, et advokaat saaks kliendi huve kaitsta juba kriminaalmenetluse algusetapis. Seetõttu oleme valmis operatiivselt kliendi vajadustele vastavalt reageerima, vajadusel ka sõltumata kellaajast ja kliendi asukohast.

Osutame muu hulgas järgmisi õigusteenuseid:

  • nõustamine võimalike riskide maandamiseks
  • kuriteoteate koostamine kriminaalmenetluse alustamiseks. Vajadusel seonduvate määruste vaidlustamine
  • kaitsmine väärteo- ja kriminaalasjades kohtuvälises menetluses
  • kaitsmine üld- ja lihtmenetlustes
  • kannatanu õiguste kaitse väärteo- ja kriminaalmenetluses, vajadusel tsiviilhagi koostamine
  • vara aresti ja konfiskeerimise vaidlustamine
  • esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumisel

Kontaktisikud

Janno Kuusk

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Janno Kuusk nõustab kliente eelkõige võlaõiguse, lepinguõiguse, tööõiguse, väärtpaberiõiguse, pankrotiõiguse ja lennundusõiguse valdkonda kuuluvates küsimustes.

Janno tegeleb eelnimetatud valdkondades erinevate õigusdokumentide koostamise ja analüüsimisega ning esindab kliente lepingueelsetel läbirääkimistel ja kohtuvaidlustes.

Janno nõustab oma igapäevategevuses mitmeid Eesti tuntud tööstus- ja kaubandusettevõtteid nende jooksvates äri- ja võlaõiguslikes küsimustes, sealhulgas ühte Eesti suurimat jaekaubandusettevõtet, Eesti suurimat kange alkoholi tootjat ning ühte Eesti suurimat karastusjookide ja õlletootjat. Janno teenindab samuti mitmeid väliskliente, sealhulgas ühte maailma suurimat kindlustuskontserni.

Janno on lõpetanud aastal 2004 Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ning alates aastast 2005 Eesti Advokatuuri liige. Janno omab vandeadvokaadi kutsetunnistust alates aastast 2008. Enne Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitumist on ta töötanud ühes Eesti suurimas meediaettevõttes ja väärtpaberite alal Hansapangas (praegune ärinimi Swedbank AS).

Võõrkeeltest valdab Janno inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:
“Uus seaduseelnõu aitab tööandjal kohaneda muutuva ettevõtluskliimaga”, 1.4.2008 Ärielu.

Kristel Viru

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Kristel Viru on spetsialiseerinud vaidluste lahendamisele, nõustades kliente põhiliselt tsiviilvaidlustes.

Kristel on esindanud kliente väga keerukates ja mahukates vaidlustes, ta on pühendunud, täpne ja eesmärgile orienteeritud, tema eesmärk on saavutada kliendi heaks parim tulemus. Kristel tegeleb põhiliselt lepinguõigusega, maksejõuetuse valdkonnaga ja ehitusvaidlustega. Samuti esindab Kristel kliente halduskohtus ja haldusmenetluses ning kaitseb klientide huve majanduskuritegudega seotud menetlustes.

Kristel nõustab oma igapäevategevuses mitmeid kliente nende jooksvates äri- ja võlaõiguslikes küsimustes ning tööõigusega seotud küsimustes. Samuti on Kristel esindanud kliente pankrotimenetluse erinevates etappides. Tal on kogemusi perekonnaõiguse valdkonnas seonduvate vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt.

Kristel on alates 2014. aastast Eesti Advokatuuri liige ja alates 2016. aastast vandeadvokaat. Enne advokaadibürooga liitumist töötas Kristel juristina Eesti suurimas omavalitsusüksuses, kus tema töövaldkonnaks olid kohalikud maksud, erinevad ettevõtlustoetused ja muud jooksvad haldusõiguse valdkonnaga seonduvad küsimused.

Võõrkeeltest valdab Kristel väga hästi vene ja inglise keelt.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.