Sirel & Partners Golf Open

by Euronics 2024 ⛳

Tutvu võistlusjuhendiga

Registreeri SIIN 

 

 

 

Tagasi üles

Ärinõustamine, ühinguõigus ning M&A (ühinemised ja omandamised)

Ärinõustamine, ühinguõiguse valdkonnas nõustamine ning ühinemised ja omandamised (M&A) moodustavad Advokaadibüroo Sirel & Partnerid teise suurima valdkonna lisaks vaidluste lahendamisele. Advokaadibüroo advokaadid nõustavad igapäevaselt erinevaid kliente lihtsamates ja ka keerukamates küsimustes, läbirääkimistes ja vaidlustes. Meie eesmärk on olla kliendile õiguslikes küsimustes nõustajaks ja abiliseks viisil, mis võimaldaks kliendil keskenduda rohkem igapäevasele tööle, mitte juriidilistele detailidele.

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid osutab oma klientidele mitmekülgset õigusabi äriühingute ja nende filiaalide asutamisel, juhtimisel ja likvideerimisel, sealhulgas aitame Eesti äriühingutel laiendada oma äritegevust välismaale ja välismaistel äriühingutel korraldada oma äritegevust Eestis.

Nõustame Teid:

 • sobivaima äriühingu liigi valimisel
 • äriühingu asutamisel ning kõikide sellega seonduvate õigustoimingute läbiviimisel ja dokumentide koostamisel
 • äriühingu tegevuseks vajalike registreeringute taotlemisel
 • äriregistri kannete tegemiseks vajalike dokumentide koostamisel (põhikirja, ärinime, asukoha, juhtorganite liikmete, kapitalimäära, tegevusalade jms muutmine)
 • juhtorganite ja nende liikmete õiguste ja kohustuste selgitamisel
 • koosolekute ettevalmistamisel, läbiviimisel ja dokumenteerimisel, sealhulgas osanike ja aktsionäride koosolekud, nõukogu koosolekud, juhatuse koosolekud
 • osanike- ja aktsionäride vaheliste lepingute väljatöötamisel
 • optsioonilepingute koostamisel
 • juhatuse ja nõukogu liikme lepingute koostamisel
 • omanikevaheliste lahkarvamuste lahendamisel
 • äriõiguslikes vaidlustes läbirääkimistel, kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses
 • likvideerimismenetluses

Omame põhjalikke teadmisi ja kogemusi ühinemiste ja omandamiste läbiviimisel, ühinevas või omandatavas ettevõttes õigusliku auditi (due diligence) teostamisel ning ettevõtte või tema osa võõrandamislepingute ja kogu sellega seonduva õigusdokumentatsiooni koostamisel.

Anname kiirelt täpse õigusliku hinnangu koondumise kontrolli kohaldamise vajaduse kohta (merger review), esindame Teid suhtlemisel konkurentsiametiga ja koostame kogu vajaliku dokumentatsiooni konkurentsiametist koondumise loa taotlemisel.

Kontaktisikud

Jüri Sirel

Vandeadvokaat / juhtivpartner

Vandeadvokaat Jüri Sirel nõustab kliente eelkõige finants-, äri-, pankroti-, võla- ja haldusõiguse valdkondades.

Jüril on mahukas kogemustepagas klientide esindamisel tsiviil- ja haldusvaidlustes, samuti arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel kõikides kohtuinstantsides.

Lisaks eeltoodule kuulub Jüri tegevusvaldkonda äriühingute õigusalane nõustamine erinevate finantsriskide maandamisel, äriühingute asutamisel ja ümberstruktureerimisel, konkurentsiõiguses, kinnisvaratehingutes, lepingulistes vaidlustes ning kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste kohtusse. Jüri osaleb mitmete mahukate pankrotimenetluste pankrotitoimkondade töös ning esindab nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke nende õiguste kaitsmisel pankrotimenetluse kõikides etappides.

Jüri on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid partner. Ta lõpetas aastal 2001 cum laude Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja võrdleva õiguse alal. Täiendavad teadmised on Jüri omandanud, andes õigusalaseid loenguid ning osaledes erinevatel täiendkoolitustel ja juriidilistes töögruppides.

Jüri on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2002 ja vandeadvokaat alates aastast 2004. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid asutamist on Jüri töötanud juristina ja advokaadina Advokaadibüroos Leppik & Partnerid.

Jüri on Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni esimees.

Võõrkeeltest valdab Jüri inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:

“Riik kaotas mullu kolmandiku kohtuvaidlustest”, 8.7.2008 Ärielu.

“Konkurentsiseaduse vastu eksijaid ootab suur trahv või vabadusekaotus”, 6.11.2007 Ärielu.

“Lepinguline suhe tekib ka telefoni teel kokku leppides”, 28.10.2003 Äripäev.

“Paljud nõuded aeguvad aasta lõpuga”, 30.11.2017 Maaleht. Artikkel

“Varade kantimine uude äriühingusse võlgadest ei vabasta”, 15.02.2018 Maaleht. Artikkel

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.