Sirel & Partners Golf Open

by Euronics 2024 ⛳

Tutvu võistlusjuhendiga

Registreeri SIIN 

 

 

 

Tagasi üles

Riigi- ja haldusõigus, riigihanked

Osutame mitmekülgset õigusabi riigi- ja haldusõiguse valdkonnas.

Büroo advokaadid nõustavad igapäevaselt erinevaid riigiasutusi, omavalitsusüksusi ning erinevaid asutusi haldusaktide koostamisel, õigusaktide koostamisel ja haldustoimingute tegemisel. Bürool on pikaajaline koostöökogemus erinevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, kellele osutatud õigusteenuse raames oleme teinud väga erinevaid töid, sealhulgas koostanud haldusakte, õigusakte, esindanud kohtus, koostanud põhjalikke analüüse.

Nõustame ka erasektori kliente suhtlemisel riigiasutustega ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Osaleme klientide nimel läbirääkimistel, nõustame erinevate lubade, kooskõlastuste ja nõusolekute taotlemisel ja kõikides muudes küsimustes, mis on seotud riigi- ja haldusõigusega.

Advokaadibüroo advokaadid nõustavad kliente muu hulgas järgmistes küsimustes:

  • haldusorganite nõustamine haldusaktide ja õigusaktide koostamisel
  • haldusaktide õiguspärasuse kontroll
  • haldusaktide vaidlustamine
  • põhiseaduslikkuse analüüs ja seotud menetlustes klientide huvide esindamine
  • nõustamine haldusmenetluse läbiviimisel, planeeringute, halduslepingute, keskkonnaõiguse ja paljudes teistes valdkondades
  • kaebuste koostamine haldusaktide ja -toimingute vaidlustamiseks
  • esindamine kohtuvälises haldusmenetluses, vaidemenetluses ja halduskohtumenetluses kõikides kohtuinstantsides

Riigihangete valdkonnas nõustavad Advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaadid kliente nii hankemenetluses osalemisel kui ka hangete planeerimisel, pakkumuste esitamisel, hankemenetluse läbiviimisel, vajalike haldusaktide koostamisel ja vaidlustuskomisjonis esindamisel. Samuti esindame kliente riigihangetega seotud vaidlustes kohtus. Riigihangete valdkonnas pakume strateegilist nõustamist eesmärgiga tõhusalt ja väikseimate kuludega saavutada Teie turuosa kasvu. Aitame hankijal korrastada või luua hankeprotsesse ja -korda ning pakume kaasaegseimaid ja selgeid riigihanke dokumentide põhju vastavalt Teie vajaduste spetsiifikale. Meie meeskonda kuulub advokaat, kes on riigihangete ekspert, riigihangete seaduse üks autoreid  ja üle 15-aastase kogemusega avalik koolitaja. Oleme Teie strateegiliseks partneriks perspektiivikaima vaidlustamise positsiooni välja töötamisel ja ellu viimisel, samuti läbirääkimistel.

Kontaktisikud

Jüri Sirel

Vandeadvokaat / juhtivpartner

Vandeadvokaat Jüri Sirel nõustab kliente eelkõige finants-, äri-, pankroti-, võla- ja haldusõiguse valdkondades.

Jüril on mahukas kogemustepagas klientide esindamisel tsiviil- ja haldusvaidlustes, samuti arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel kõikides kohtuinstantsides.

Lisaks eeltoodule kuulub Jüri tegevusvaldkonda äriühingute õigusalane nõustamine erinevate finantsriskide maandamisel, äriühingute asutamisel ja ümberstruktureerimisel, konkurentsiõiguses, kinnisvaratehingutes, lepingulistes vaidlustes ning kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste kohtusse. Jüri osaleb mitmete mahukate pankrotimenetluste pankrotitoimkondade töös ning esindab nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke nende õiguste kaitsmisel pankrotimenetluse kõikides etappides.

Jüri on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid partner. Ta lõpetas aastal 2001 cum laude Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja võrdleva õiguse alal. Täiendavad teadmised on Jüri omandanud, andes õigusalaseid loenguid ning osaledes erinevatel täiendkoolitustel ja juriidilistes töögruppides.

Jüri on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2002 ja vandeadvokaat alates aastast 2004. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid asutamist on Jüri töötanud juristina ja advokaadina Advokaadibüroos Leppik & Partnerid.

Jüri on Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni esimees.

Võõrkeeltest valdab Jüri inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:

“Riik kaotas mullu kolmandiku kohtuvaidlustest”, 8.7.2008 Ärielu.

“Konkurentsiseaduse vastu eksijaid ootab suur trahv või vabadusekaotus”, 6.11.2007 Ärielu.

“Lepinguline suhe tekib ka telefoni teel kokku leppides”, 28.10.2003 Äripäev.

“Paljud nõuded aeguvad aasta lõpuga”, 30.11.2017 Maaleht. Artikkel

“Varade kantimine uude äriühingusse võlgadest ei vabasta”, 15.02.2018 Maaleht. Artikkel

Anneli Aab

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Anneli Aab on spetsialiseerunud erinevatele tsiviil- ja halduskohtumenetluse vaidluste lahendamisele.

Tsiviilvaldkonnast on Anneli tegelenud põhjalikult intellektuaalomandiõigusega, meedia- ja isikuandmetega seonduvate vaidlustega, aga ka erinevate lepinguõiguslike (eelkõige müügi-, üüri- ja töövõtulepingud) ja lepinguväliste küsimustega. Anneli nõustab kliente vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt.

Halduskohtumenetluses on Annelil põhjalik kogemus nii riigihangetega seonduvates kui ka erinevates planeerimis- ja ehitusloamenetlustega seotud vaidlustes.

Anneli on kohusetundlik ja kliendile pühendunud ning tema eesmärgiks on alati olnud kliendile parima võimaliku lahenduse saavutamine. Anneli tööalast kogemust ja pädevust on tunnustatud ka erinevate õigusturu ülevaateid koostavate rahvusvaheliste väljaannete poolt (LEGAL 500 on tunnustanud Annelit kui uue põlvkonna advokaati ja vaidluste lahendamise valdkonnas kui tõusvat tähte).

Enne Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitumist töötas Anneli aastatel 2012-2022 LEADELL Pilv Advokaadibüroos. Sellele eelnevalt oli Anneli telekomisektoris, nõustades in-house juristina ühte Eesti suurimat telekomiettevõtet (praegune ärinimi Telia Eesti AS).

Anneli on alates 2012. aastast Eesti Advokatuuri liige ning alates 2014. aastast vandeadvokaat. Lisaks kuulub Anneli ka alates 2014. aastast Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni.

Võõrkeeltest valdab Anneli inglise keelt.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.