If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. Louis D. Brandeis

Tagasi üles

Riigi- ja haldusõigus, riigihanked

Osutame mitmekülgset õigusabi riigi- ja haldusõiguse valdkonnas.

Büroo advokaadid nõustavad igapäevaselt erinevaid riigiasutusi, omavalitsusüksusi ning erinevaid asutusi haldusaktide koostamisel, õigusaktide koostamisel ja haldustoimingute tegemisel. Bürool on pikaajaline koostöökogemus erinevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, kellele osutatud õigusteenuse raames oleme teinud väga erinevaid töid, sealhulgas koostanud haldusakte, õigusakte, esindanud kohtus, koostanud põhjalikke analüüse.

Nõustame ka erasektori kliente suhtlemisel riigiasutustega ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Osaleme klientide nimel läbirääkimistel, nõustame erinevate lubade, kooskõlastuste ja nõusolekute taotlemisel ja kõikides muudes küsimustes, mis on seotud riigi- ja haldusõigusega.

Advokaadibüroo advokaadid nõustavad kliente muu hulgas järgmistes küsimustes:

  • haldusorganite nõustamine haldusaktide ja õigusaktide koostamisel
  • haldusaktide õiguspärasuse kontroll
  • haldusaktide vaidlustamine
  • põhiseaduslikkuse analüüs ja seotud menetlustes klientide huvide esindamine
  • nõustamine haldusmenetluse läbiviimisel, planeeringute, halduslepingute, keskkonnaõiguse ja paljudes teistes valdkondades
  • kaebuste koostamine haldusaktide ja -toimingute vaidlustamiseks
  • esindamine kohtuvälises haldusmenetluses, vaidemenetluses ja halduskohtumenetluses kõikides kohtuinstantsides

Riigihangete valdkonnas nõustavad Advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaadid kliente nii hankemenetluses osalemisel kui ka hangete planeerimisel, pakkumuste esitamisel, hankemenetluse läbiviimisel, vajalike haldusaktide koostamisel ja vaidlustuskomisjonis esindamisel. Samuti esindame kliente riigihangetega seotud vaidlustes kohtus. Riigihangete valdkonnas pakume strateegilist nõustamist eesmärgiga tõhusalt ja väikseimate kuludega saavutada Teie turuosa kasvu. Aitame hankijal korrastada või luua hankeprotsesse ja -korda ning pakume kaasaegseimaid ja selgeid riigihanke dokumentide põhju vastavalt Teie vajaduste spetsiifikale. Meie meeskonda kuulub advokaat, kes on riigihangete ekspert, riigihangete seaduse üks autoreid  ja üle 15-aastase kogemusega avalik koolitaja. Oleme Teie strateegiliseks partneriks perspektiivikaima vaidlustamise positsiooni välja töötamisel ja ellu viimisel, samuti läbirääkimistel.

Kontaktisikud

Kristel Viru

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Kristel Viru on spetsialiseerinud vaidluste lahendamisele, nõustades kliente põhiliselt tsiviilvaidlustes.

Kristel on esindanud kliente väga keerukates ja mahukates vaidlustes, ta on pühendunud, täpne ja eesmärgile orienteeritud, tema eesmärk on saavutada kliendi heaks parim tulemus. Kristel tegeleb põhiliselt lepinguõigusega, maksejõuetuse valdkonnaga ja ehitusvaidlustega. Samuti esindab Kristel kliente halduskohtus ja haldusmenetluses ning kaitseb klientide huve majanduskuritegudega seotud menetlustes.

Kristel nõustab oma igapäevategevuses mitmeid kliente nende jooksvates äri- ja võlaõiguslikes küsimustes ning tööõigusega seotud küsimustes. Samuti on Kristel esindanud kliente pankrotimenetluse erinevates etappides. Tal on kogemusi perekonnaõiguse valdkonnas seonduvate vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt.

Kristel on alates 2014. aastast Eesti Advokatuuri liige ja alates 2016. aastast vandeadvokaat. Enne advokaadibürooga liitumist töötas Kristel juristina Eesti suurimas omavalitsusüksuses, kus tema töövaldkonnaks olid kohalikud maksud, erinevad ettevõtlustoetused ja muud jooksvad haldusõiguse valdkonnaga seonduvad küsimused.

Võõrkeeltest valdab Kristel väga hästi vene ja inglise keelt.

Jüri Sirel

Vandeadvokaat / juhtivpartner

Vandeadvokaat Jüri Sirel nõustab kliente eelkõige finants-, äri-, pankroti-, võla- ja haldusõiguse valdkondades.

Jüril on mahukas kogemustepagas klientide esindamisel tsiviil- ja haldusvaidlustes, samuti arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel kõikides kohtuinstantsides.

Lisaks eeltoodule kuulub Jüri tegevusvaldkonda äriühingute õigusalane nõustamine erinevate finantsriskide maandamisel, äriühingute asutamisel ja ümberstruktureerimisel, konkurentsiõiguses, kinnisvaratehingutes, lepingulistes vaidlustes ning kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste kohtusse. Jüri osaleb mitmete mahukate pankrotimenetluste pankrotitoimkondade töös ning esindab nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke nende õiguste kaitsmisel pankrotimenetluse kõikides etappides.

Jüri on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid partner. Ta lõpetas aastal 2001 cum laude Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja võrdleva õiguse alal. Täiendavad teadmised on Jüri omandanud, andes õigusalaseid loenguid ning osaledes erinevatel täiendkoolitustel ja juriidilistes töögruppides.

Jüri on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2002 ja vandeadvokaat alates aastast 2004. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid asutamist on Jüri töötanud juristina ja advokaadina Advokaadibüroos Leppik & Partnerid.

Jüri on Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni esimees.

Võõrkeeltest valdab Jüri inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:

“Riik kaotas mullu kolmandiku kohtuvaidlustest”, 8.7.2008 Ärielu.

“Konkurentsiseaduse vastu eksijaid ootab suur trahv või vabadusekaotus”, 6.11.2007 Ärielu.

“Lepinguline suhe tekib ka telefoni teel kokku leppides”, 28.10.2003 Äripäev.

“Paljud nõuded aeguvad aasta lõpuga”, 30.11.2017 Maaleht. Artikkel

“Varade kantimine uude äriühingusse võlgadest ei vabasta”, 15.02.2018 Maaleht. Artikkel

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.