Sirel & Partners Golf Open

by Euronics 2024 ⛳

Tutvu võistlusjuhendiga

Registreeri SIIN 

 

 

 

Tagasi üles

Äriühingu väikeosanikul on õigus tutvuda äriühingu pangakonto väljavõtetega ka pikema perioodi kohta ja väljavõtted tuleb osanikule edastada elektrooniliselt

14/04/2023

Äriühingu väikeosanikul on õigus tutvuda äriühingu pangakonto väljavõtetega ka pikema perioodi kohta ja väljavõtted tuleb osanikule edastada elektrooniliselt

Tallinna Ringkonnakohus tegi 22.12.2022 lahendi (tsiviilasi 2-20-17185), mis jõustus 03.04.2023. Kohtuvaidluse esemeks oli osaniku õiguste realiseerimine seoses äriühingu dokumentidega tutvumisega. Pooled vaidlesid muu hulgas selle üle, kas 4-aastase perioodi osas on pangakonto väljavõtte nõudmine põhjendatud või on tegemist liiga pika perioodiga, mis väljub õigustatud teabeõiguse mahust.

Samuti vaieldi selle üle, kas tegemist on liiga pika perioodiga ja strateegilise teabega, mida äriühing peab/ei pea osanikule teatavaks tegema ning kas väikeosanik peab ka teabe nõudmist põhjendama. Vaidluse all oli ka see, mil viisil tuleb dokumendid väikeosanikule edastada, kas väikeosanikul on õigus nõuda dokumentide esitamist elektrooniliselt.

Äriseadustiku § 166 lg 1 sätestab, et osanikel on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega. Kohus rahuldas osaniku taotluse äriühingu kõikide pangakonto väljavõtetega tutvumiseks enam kui 4-aastase perioodi kohta. Dokumendid tuleb osanikule edastada e-posti teel või mõne muu elektroonilise kanali kaudu (pilveteenus vmt).

Kohus selgitas, et osanikule võiks eelistatult teha elektrooniliselt kättesaadavaks need digidokumendid, millega osanikul on õigus tutvuda, kui sobiv elektrooniline kanal (nt e-posti teel edastamine, veebipõhine failihoidja ehk pilveteenus vms) on lisakulutusi tegemata kättesaadav ning muud alternatiivid (elektroonilistest dokumentidest paber väljatrükkide tegemine, osanikule osaühingu ruumides elektrooniliste dokumentidega tutvuda võimaldamine) põhjustaksid sellega võrreldes suuremat kulu või ebamugavusi. Lisaks märkis kohus, et kuna osanikud vastutavad ühiselt osaühingu majandustegevuse eest, on igati põhjendatud, et avaldaja ainukese osanikuna, kes ei kuulu osaühingu juhatusse, omab teiste osanikega võrdses mahus teavet osaühingu tegevuse kohta.

Advokaadibüroost Sirel & Partnerid esindas klienti edukalt vandeadvokaat ja partner Kristel Viru.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.