Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
ScalaCity büroohoone

Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
Telefon: +372 606 9600
Faks: +372 606 9601
E-post:
info@sirel.com

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Juhised osa- või aktsiakapitali suuruse muutmiseks seoses üleminekuga eurole

Eurole üleminekuga seonduvalt ei toimu automaatset äriühingu osa- või aktsiakapitali eurodesse ümberarvestust ega vastavate muudatuste sisseviimist põhikirja ja nende registreerimist äriregistris. Seega peab iga äriühing võtma vajalike muudatuste läbiviimiseks ette mitmed juriidilised sammud, mida alljärgnevalt kirjeldame.

 

1. Muudatuste läbiviimise ajaline planeerimine 

Vajalikke muudatusi saab teostada riigilõivuvabalt kuni 2011. aasta lõpuni. Alates 2012. aastast kantakse põhikirja muutmine ja osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine äriregistrisse ainult juhul, kui põhikirjas on osa- või aktsiakapital ja osade või aktsiate nimiväärtused väljendatud eurodes või kui samal ajal kantakse registrisse sellekohane põhikirja muudatus. Kuna alates euro kasutuselevõtust tuleb raamatupidamises ja majandusaasta aruannetes hakata väljendama näitajaid eurodes, siis on soovitatav muudatused teostada esimesel võimalusel või koos 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamisega, igal juhul aga enne 2012. aastat. 
 
2. Osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine 
Ümardades aktsia- või osakapitali rohkem kui lähima võimaliku suuruseni, tasub kaaluda aktsia- või osakapitali suurendamist fondiemissiooni teel kui kõige vähem aeganõudvat protseduuri.
 
3. Uue osa- või aktsiakapitali suuruse valimine 
Osa- või aktsiakapitali eurodesse ümberarvutamisel tuleb tagada kõikide osanike või aktsionäride osaluse säilimine endistes proportsioonides. Uueks miinimumkapitaliks osaühingu puhul võib olla 2 500 eurot (40 000 krooni võrdub 2 557 eurot) ja aktsiaseltsi puhul 25 000 eurot (400 000 krooni võrdub 25 565 eurot). Aktsia väikseim nimiväärtus võib olla 10 eurosenti ja aktsia nimiväärtus peab olema 10 eurosendi täiskordne. Osa väikseim nimiväärtus võib olla 1 euro ja osa nimiväärtus peab olema 1 euro täiskordne. Paljude aktsionäridega aktsiaseltsis on võimalik võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia, et mitte vähendada või suurendada aktsiakapitali väga suures ulatuses. 
 
4. Osa- või aktsiakapitali muutmise viis 
Osa- või aktsiakapitali on võimalik nii suurendada kui ka vähendada. Osa- või aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta. Sissemaksega suurendamisel uute osade või aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate või osade väärtuse suurendamisega kohaldatakse asutamisel äriühingu sissemaksete tegemise ja aktsiaseltsi puhul ka aktsiate märkimise sätteid. Uute osade või aktsiate eest tasumisel võib tasaarvestada nõude äriühingu vastu, kui see ei kahjusta äriühingu ega tema võlausaldajate huve (nõuet hinnatakse sellisel juhul nagu mitterahalist sissemakset). Äriühing võib suurendada aktsia- või osakapitali omakapitali arvel sissemakseteta ehk fondiemissiooni teel juhul, kui omakapital on aktsia- või osakapitalist suurem. Fondiemissiooni saab teha kas jaotamata kasumi või ülekursi arvel bilansi alusel, mis on koostatud mitte varem kui 8 kuud enne avalduse esitamist äriregistrile. Kapitali vähendamisest tuleb teavitada võlausaldajaid, v.a kapitali vähendamise ja suurendamise samaaegsel otsustamisel, vähendamisel kahjumi katmiseks või eurole ülemineku puhul vähendamisel lähima võimaliku suuruseni. 
 
5. Vajalike dokumentide koostamine ja komplekteerimine 
Muudatuste elluviimiseks on vaja koostada osanike- või aktsionäride koosoleku otsus/protokoll. Fondiemissiooni korral tuleb koostada majandusaasta aruanne või bilanss, kapitali suurendamisel tuleb lisada sissemakseid tõendavad dokumendid, vajadusel tuleb lisada Eesti väärpaberite keskregistri (EVK) teatis. Kapitali vähendamise korral lisatakse üldjuhul viide kuupäevadele, millal teated võlausaldajatele on avaldatud Ametlikes Teadaannetes. 
 
6. Osanike- või aktsionäride koosoleku kokkukutsumine ja vajalike otsuste vastuvõtmine 
Seoses eurole üleminekuga kehtib otsuste vastuvõtmisel lihthäälteenamuse nõue põhikirja muutmisel ja aktsiakapitali suurendamisel ning osakapitali suurendamisel või vähendamisel lähima täisarvuni. 
 
7. Muudatuste registreerimine 
Eesti väärpaberite keskregistris Kui äriühingu osad või aktsiad on registreeritud EVK-s, on vaja EVK-d osa- või aktsiakapitali suuruse muutmisest kirjalikult teavitada ja koostada vastav taotlus EVK-le. 
 
8. Riigilõivu tasumine 
Perioodil juuli 2010 kuni detsember 2011 on riigilõivust (mille suuruseks on 280 krooni) vabastatud põhikirja muutmine, kapitali suuruse muudatus kuni osa- või aktsiakapitali senise suurusega võrreldes lähima võimaliku suuruseni, soovi korral ka nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtt. 
 
9. Muudatuste registreerimine äriregistris 
Põhikirja ja osa- või aktsiakapitali suuruse registreerimiseks äriregistris on vaja esitada äriregistrile vastav avaldus koos kogu muudatuste tegemise aluseks oleva dokumentatsiooniga. Avaldust on võimalik teha kas notari juures või e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. 
 
10. Konsulteerimine spetsialistidega 
Eurole üleminekuga seonduvalt osa- või aktsiakapitali suuruse muutmiseks on vaja teha mitmeid valikuid ja vastu võtta mitmeid äriõiguslikke otsuseid. Aitame leida kõige optimaalsemad lahendused just Teie ettevõtte jaoks, vastame hea meelega kõikidele Teie küsimustele ning aitame koostada kogu vajaliku dokumentatsiooni. Võtke meiega julgelt ühendust!


© 2010 Sirel & Partners logo and name are regeistered trademarks

Artikkel ajakirjas STEP e-residentsusest Eestis

15.06.2017

Juhtiv ajakiri STEP avaldas artikli e-residentsusest Eestis. Ruth Annus ja Turgay Kuleli tutvustavad Eesti e-residentsuse programmi eeliseid.
Loe edasi >>>

Sirel & Partners Golf Open 2017 / registreerimine avatud

05.06.2017

Hea golfar, alanud on registreerimine Sirel & Partners Golf Open 2017 golfivõistlusele!

Loe edasi >>>

Sirel & Partners Golf Open 2017

28.05.2017

30.06-01.07 toimub Otepää Golfikeskuses järjekordne meeleolukas golfivõistlus Sirel & Partners Golf Open 2017. Ürituse peakorraldajaks on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid ning võistlust toetavad paljud meie pikaajalised koostööpartnerid.
Loe edasi >>>

Türgi ärimeeste delegatsioon Tallinnas

27.05.2017

23.-27. mail külastas Eestit Advokaadibüroo Sirel & Partnerid ja Türgi saatkonna kutsel 30-st osavõtjast koosnev kõrgetasemeline Türgi ärimeeste delegatsioon, et osaleda äriseminaril ja külastada e-Estonia showroom’i ning Latitude 59 konverentsi.
Loe edasi >>>

Artikkel Šveitsi investeerimisajakirjas Private: "Ettevõtetele kehtiv maksusüsteem Eestis"

09.05.2017

Šveitsi tunnustatud investeerimisajakiri ”Private” avaldas Advokaadibüroo Sirel & Partnerid nõuniku Turgay Kuleli ja advokaat Nikolai Majerovitši poolt kirjutatud järjekordse artikli Eesti maksusüsteemi kohta, mis seekord puudutab eelkõige ettevõtlust.
Loe edasi >>>