Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
ScalaCity büroohoone

Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
Telefon: +372 606 9600
Faks: +372 606 9601
E-post:
info@sirel.com

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Hoiatus töösuhtes - miks on see oluline ja kuidas hoiatus vormistada

25. aprillil 2018 Maalehes ilmus advokaat Raiko Paasi poolt kirjutatud artikkel hoiatuste olulisusest töösuhtes.

Töösuhtes tuleb ette olukordi, kus töötaja rikub oma töökohustusi ja tööandja korraldusi ning kui seda tehakse mitmeid kordi, siis võib tööandjal tekkida soov antud töötajaga töösuhe lõpetada. Töösuhte lõpetamise eelduseks on aga teatud juhtudel töötaja eelnev hoiatamine. Miks on oluline töötajat rikkumise korral hoiatada ja kuidas seda tuleb teha?

Eesti keele seletav sõnaraamat on sõnale “hoiatama” andnud järgmisi seletusi: sõna hoiatama tähendab võimalikule hädaohule, võimalikele halbadele tagajärgedele tähelepanu juhtima. See on nii ka tööõiguses ja enne töölepingu lõpetamist tuleb üldjuhul töötajat hoiatada. Eelnevat hoiatust lepingu lõpetamiseks ei vaja vaid mõned tõsisemad juhtumid, nt vargus, pettus jne.

Töölepingu seaduse kohaselt võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Samuti märgitakse seaduses, et tööandja võib töölepingu üles öelda, kui töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi. Tööandja kohustust hoiatada töötajat toetab tööõiguses kehtiv ülesütlemiskaitse põhimõte, mille kohaselt tuleb võimalusel töölepingu ülesütlemisest hoiduda ja kasutada seda viimase võimalusena, kui töösuhte jätkamine ei ole enam võimalik. Hoiatamise eesmärk on anda töötajale võimalus oma käitumist parandada, et töösuhe saaks jätkuda. Eeltoodu tähendab praktikas tööandjate jaoks seda, et kui töötajat pole enne töölepingu lõpetamist hoiatatud, võib töölepingu lõpetamine olla tühine ja töötajal on õigus saada tööandjalt kopsakas hüvitis.

Seadus ei ütle, millises vormis peab hoiatus tehtud olema. Põhimõtteliselt võib hoiatuse teha ka suuliselt, kuid praktikas on seda hiljem keeruline tõendada, kui töötaja peaks hoiatuse tegemise vaidlustama. Hoiatus võib olla tehtud seega nii paberil kui e-kirjas vms viisil, kuid oluline on see, et vaidluse korral oleks tööandjal võimalik tõendada, et hoiatus on tehtud ja et töötaja on selle ka kätte saanud. Tööandja peab hoiatuse tegemisel sellele mõtlema. Soovitatav on hoiatus teha paberkandjal ja võtta sellele paberile töötaja allkiri. Hea oleks teha nii, et hoiatuse allkirjastamise juurde tuleks ka paar tunnistajat, kes juhul, kui töötaja keeldub hoiatuse kättesaamise kohta allkirja andmisest, saaks hiljem seda oma sõnadega tõendada. E-kirja teel tehtava hoiatuse kättesaamist võib hiljem olla keeruline tõendada, kuna töötaja võib asuda väitma, et ta pole oma e-posti vaadanud või pole muul tehnilisel põhjusel e-kirja kätte saanud.     

Samuti ei tulene seadusest hoiatuse sisulisi nõudeid, kuid selle on paljuski andnud kohtupraktika. Riigikohus on leidnud,et hoiatuses kui tööandja tahteavalduses peab selgelt avalduma tahe tuua kaasa õiguslik tagajärg, s.o öelda tööleping üles, kui töötaja ei paranda oma käitumist.  Eeltoodust tulenevalt võiks hoiatus olla koostatud selliselt, et tööandja hoiatab töötajat konkreetse rikkumise eest (nimetades rikkumise) ja selgitab, et sarnane rikkumine tingib tulevikus töölepingu lõpetamise.  

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid osutab oma klientidele juriidilist nõustamisteenust kõikides õigusvaldkondades, olles spetsialiseerunud eelkõige eraõiguse valdkonnale ja kohtuvaidlustele.

Samuti on võimalik artiklit lugeda SIIN.


© 2010 Sirel & Partners logo and name are regeistered trademarks

Sirel & Partners Golf Open 2019

22.05.2019

05.-06. juulil toimub järjekorras juba kümnes Sirel & Partners Golf Open võistlus. Ürituse peakorraldajaks on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid ning võistlust toetavad paljud meie pikaajalised koostööpartnerid.
Loe edasi >>>

Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitus Jurist Mihkel Kivisalu

20.05.2019

Alates 20.05.2019 töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid jurist Mihkel Kivisalu.
Loe edasi >>>

Sirel & Partners Golf Open 2019 toimub Pärnu Bay Golf Links väljakul 5.-6. juulil 2019

11.03.2019

Sellel aastal toimub järjekorras 10. Sirel & Partners Golf Open võistlus, millest esimesed 2 aastat võistlesime Estonian Golf & Country Club'is ning viimased 7 aastat Otepää Golf Center'is. On aeg võtta vastu uued väljakutsed ning seekord kohtume Pärnus ja hakkame avastama meie suvepealinna.
Loe edasi >>>

Turgay Kuleli korraldas Istanbulis koos EASi ja Türgi välismajandussuhete nõukoguga (DEIK) äriseminari

04.03.2019

Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid nõunik Turgay Kuleli korraldas 26.02.2019 Istanbulis koos EASi ja Türgi välismajandussuhete nõukoguga (DEIK) äriseminari, et käsitleda Türgi autotööstuse tarnijate küsimusi seoses Eesti kui investeeringute sihtkohaga.
Loe edasi >>>

Eesti Golfi Liit ja Advokaadibüroo Sirel & Partnerid sõlmisid sponsorlepingu

25.02.2019

Eesti Golfi Liit (EGL) ja Advokaadibüroo Sirel & Partnerid allkirjastasid kolme-aastase koostöölepingu
Loe edasi >>>