Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
ScalaCity büroohoone

Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
Telefon: +372 606 9600
Faks: +372 606 9601
E-post:
info@sirel.com

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Hoiatus töösuhtes - miks on see oluline ja kuidas hoiatus vormistada

25. aprillil 2018 Maalehes ilmus advokaat Raiko Paasi poolt kirjutatud artikkel hoiatuste olulisusest töösuhtes.

Töösuhtes tuleb ette olukordi, kus töötaja rikub oma töökohustusi ja tööandja korraldusi ning kui seda tehakse mitmeid kordi, siis võib tööandjal tekkida soov antud töötajaga töösuhe lõpetada. Töösuhte lõpetamise eelduseks on aga teatud juhtudel töötaja eelnev hoiatamine. Miks on oluline töötajat rikkumise korral hoiatada ja kuidas seda tuleb teha?

Eesti keele seletav sõnaraamat on sõnale “hoiatama” andnud järgmisi seletusi: sõna hoiatama tähendab võimalikule hädaohule, võimalikele halbadele tagajärgedele tähelepanu juhtima. See on nii ka tööõiguses ja enne töölepingu lõpetamist tuleb üldjuhul töötajat hoiatada. Eelnevat hoiatust lepingu lõpetamiseks ei vaja vaid mõned tõsisemad juhtumid, nt vargus, pettus jne.

Töölepingu seaduse kohaselt võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Samuti märgitakse seaduses, et tööandja võib töölepingu üles öelda, kui töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi. Tööandja kohustust hoiatada töötajat toetab tööõiguses kehtiv ülesütlemiskaitse põhimõte, mille kohaselt tuleb võimalusel töölepingu ülesütlemisest hoiduda ja kasutada seda viimase võimalusena, kui töösuhte jätkamine ei ole enam võimalik. Hoiatamise eesmärk on anda töötajale võimalus oma käitumist parandada, et töösuhe saaks jätkuda. Eeltoodu tähendab praktikas tööandjate jaoks seda, et kui töötajat pole enne töölepingu lõpetamist hoiatatud, võib töölepingu lõpetamine olla tühine ja töötajal on õigus saada tööandjalt kopsakas hüvitis.

Seadus ei ütle, millises vormis peab hoiatus tehtud olema. Põhimõtteliselt võib hoiatuse teha ka suuliselt, kuid praktikas on seda hiljem keeruline tõendada, kui töötaja peaks hoiatuse tegemise vaidlustama. Hoiatus võib olla tehtud seega nii paberil kui e-kirjas vms viisil, kuid oluline on see, et vaidluse korral oleks tööandjal võimalik tõendada, et hoiatus on tehtud ja et töötaja on selle ka kätte saanud. Tööandja peab hoiatuse tegemisel sellele mõtlema. Soovitatav on hoiatus teha paberkandjal ja võtta sellele paberile töötaja allkiri. Hea oleks teha nii, et hoiatuse allkirjastamise juurde tuleks ka paar tunnistajat, kes juhul, kui töötaja keeldub hoiatuse kättesaamise kohta allkirja andmisest, saaks hiljem seda oma sõnadega tõendada. E-kirja teel tehtava hoiatuse kättesaamist võib hiljem olla keeruline tõendada, kuna töötaja võib asuda väitma, et ta pole oma e-posti vaadanud või pole muul tehnilisel põhjusel e-kirja kätte saanud.     

Samuti ei tulene seadusest hoiatuse sisulisi nõudeid, kuid selle on paljuski andnud kohtupraktika. Riigikohus on leidnud,et hoiatuses kui tööandja tahteavalduses peab selgelt avalduma tahe tuua kaasa õiguslik tagajärg, s.o öelda tööleping üles, kui töötaja ei paranda oma käitumist.  Eeltoodust tulenevalt võiks hoiatus olla koostatud selliselt, et tööandja hoiatab töötajat konkreetse rikkumise eest (nimetades rikkumise) ja selgitab, et sarnane rikkumine tingib tulevikus töölepingu lõpetamise.  

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid osutab oma klientidele juriidilist nõustamisteenust kõikides õigusvaldkondades, olles spetsialiseerunud eelkõige eraõiguse valdkonnale ja kohtuvaidlustele.

Samuti on võimalik artiklit lugeda SIIN.


© 2010 Sirel & Partners logo and name are regeistered trademarks

Aston Synthetics OÜ valiti konkursil „Ettevõtluse auhind 2018“ aasta välisinvestoriks.

08.10.2018

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid nõustas 2017. aastal Türgi investeerimisperekonna Akinal sisenemist Eesti turule. 2018. aastal hakati Tallinna lähistel Lool tootma laustekstiili beebitarvete, hügieeni- ja meditsiiniliste toodete tarbeks. EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Ettevõtluse auhind 2018“ valiti Aston Synthetics OÜ aasta välisinvestoriks. Oleme uhked, et saime anda kogu protsessis omapoolse panuse.
Loe edasi >>>

FOTOGALERII - Sirel & Partners Golf Open 2018

02.08.2018

Eile möödus täpselt 1 kuu meie selleaastasest golfiturniirist ning nüüd on paras aeg seda lõbusat ja sportlikku nädalavahetust läbi suure fotogalerii veelkord meenutada. Suur aitäh Mats Soomrele ja Valju Aloelile ilusate fotode eest!
Loe edasi >>>

Meie Läti koostööpartner Advokaadibüroo Spigulis & Kukainis tähistas oma 10. sünnipäeva

18.07.2018

Suur aitäh hea töö ja pühendumuse eest meie klientide abistamisel Lätis.
Loe edasi >>>

Artikkel Postimehes: Vandeadvokaat transpordifirma kantimisest- väga nahaalne ja sirgjooneline

05.07.2018

5. juuli 2018 Postimehes ilmus artikkel tuntud transpordifirma Via3L Speditioni tühjakskantimisest, mida kommenteerib Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper.
Loe edasi >>>

VÕITJAD / Sirel & Partners Golf Open 2018

02.07.2018

Toome ära seekordsed Sirel & Partners Golf Open võitjad. Täname veelkord kõiki osavõtjaid!
Loe edasi >>>